medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Stämma och årsmöten i Göteborg för Svensk Servicehandel & Fast Food

Årets stämma i Svensk Servicehandel & Fast Food hålls på Clarion Hotel Post i Göteborg, vilket innebär att bara boendet är en upplevelse. Datum är 22 maj och alla medlemmar välkomna att delta på såväl stämman som kvällens middag.

Programmet:

Från 14.00 serveras fika
15.00 – 17.00 hålls stämman
17.00 hålls årsmöten i regionföreningarna Öst, Väst och Mitt
19.00 serveras middagen