medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Detaljhandeln i Sverige omsätter 610 miljarder kronor

Handeln i Sverige är en databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige tas fram av HUI Research och finansieras av Handelns Utvecklingsråd. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se

  • • Detaljhandeln i Sverige omsatte 610 miljarder kronor under år 2014.
  • • Jämfört med år 2013 ökade omsättningen i detaljhandeln i Sverige med 2 procent.
  • • Av Sveriges kommuner hade Stockholm den högsta omsättningen med cirka 65 miljarder kronor, vilket motsvarar närmare 11 procent av omsättningen i riket.
  • • Stockholm, Göteborg och Malmö svarar tillsammans för närmare 21 procent av omsättningen i riket.
  • • De tio största kommunerna står för en tredjedel av detaljhandelns omsättning i riket.
  • • Starkast utveckling i detaljhandeln i riket år 2013/2014 hade Storumans kommun (Västerbottens län) med en tillväxt om 19 procent, vilket motsvarar en ökning med 76 miljoner kronor. Knivsta (Uppsala län) och Borlänge (Dalarnas län) hade en tillväxt om 18 respektive 14 procent, vilket motsvarar 56 respektive 574 miljoner kronor.

Detaljhandeln i Sverige sysselsätter cirka 248 000 personer, vilket motsvarar 6 procent av det totala antalet sysselsatta i riket.