medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

KlarSynt på TV

Butikernas nya medlem, optikerkedjan KlarSynt, gör nu för första gången någonsin TV-reklam som en del i en större mediasatsning 2016. Hela februari, maj och september rullar en reklamspot i TV4, TV7, TV12 och TV4 Fakta ett antal gånger per dag. Dessutom kompletteras TV-mediet med annonser i Expressen och Aftonbladet och månadsmagasin samt en större digital satsning med banners och sökord på Google.

Temat för reklamen är "Ta hand om dina ögon", som en motpol till alla konkurrenters ständiga lågpriserbjudanden och fixering vid bågar och mode.

Den som vill se KlarSynts reklamfilm kan gå in på www.klarsynt.se.