medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Varför lyckas bloggarna bättre än forskarna?

Detta – om hur fake news tar plats i hälsodebatten – tar Brödinstitutet upp i ett seminarium under Almedalsveckan. Den 5 juli klockan 10.30 i Hälsodalen, S:t Hans plan 2, närmare bestämt.

Medverkar gör:
Jonas Nordling, journalistförbundets ordförande
Johan ”Matgeek” Hedberg, youtuber
Ingela Stensson, omvärldsanalytiker
Anna Kiessling, docent, projektledare Levandsvaneprojektet, Svenska Läkaresällskapet
Maria Sitell, talesperson och dietist Brödinstitutet
Moderator: Åsa Lindell