medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

”Bagarna” och ”Servicehandlarna” i Almedalen

Vi påminner om att såväl Sveriges bagare & konditorer som Convenience Stores Sweden har egna seminarier i Visby under Almedalsveckan.
Den förstnämnda organisationen tar upp frågan ”Varför lyckas bloggarna bättre än forskarna?”. Om hur fake news tar plats i hälsodebatten. Detta sker den 5 juli kl 10.30 i Hälsodalen, S:t Hans plan 2.
För Convenience Stores Sweden är det två tobaksrelaterade seminarier. Den 5 juli kl 14.45 om konsekvenserna av ett exponeringsförbud. Dagen därpå, den 6 juli kl 9.00, handlar det om skademiniering, det vill säga hur vi kan underlätta övergången från cigaretter till rökfria produkter. Båda hålls på Josbaren , Vinäger i Visby.