medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Skatteverket informerar om nya regler för arbetsgivardeklaration

I januari 2019 kommer den stora massan kommer att börja lämna arbetsgivardeklaration enligt de nya reglerna. Därför genomför Skatteverket under hösten en informationsturné om arbetsgivardeklaration på individnivå. Man har fyra träffar på orterna Göteborg, Malmö, Umeå och Stockholm under oktober 2018.
Skatteverket går då igenom vad de nya reglerna innebär och det kommer också ges möjlighet att ställa frågor.

Information om datum och platser sat anmälan till dessa träffar görs på görs på skatteverket.se/infotraffar

Efter att dessa fyra träffar har genomförts så kommer Skatteverkets informatörer ta över informationen till företagen. De kommer att hålla informationsträffar överallt i Sverige. Dessa tillfällen är kortare versionen av de stora träffarna som hålls i oktober.

Dessa träffar kommer läggas ut löpande och anmälan görs på samma länk som ovan.