medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Sänkt konditorimoms kommer att skapa nya jobb!

Trots ett kraftigt minskat reformutrymme i budgeten verkar det som om momssänkningen kommer att genomföras. Konditorimomsen sänks från 25 procent till 12 procent redan den 1 januari 2012.

- Vi är glada att regeringen prioriterar en sänkning av konditorimomsen trots det minskade reformutrymmet. Eftersom produktionen i konditorierna är hantverksmässig krävs mycket personal. En sänkning av konditorimomsen kommer därför att skapa många nya jobb. Landets konditorier kommer också att utnyttja tillfället till att investera i sina lokaler och i sin produktionsutrustning, säger Martin Lundell, vd för branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer.

Att momssänkningen blir av är ett bevis på att de framställningar som Sveriges bagare & konditorer och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR) gjort om motiven och effekten av en momssänkning, tagits emot väl av statsminister Fredrik Reinfeldt som väljer att prioritera denna reform.

- Den undersökning som vi nyligen genomfört bland våra medlemmar visar att tre av fyra konditorier planerar att anställa personal om momsen sänks. Det gör Fredrik Reinfeldt och alliansregeringen glad. Ännu gladare borde de bli när de hör att sju av tio företag bedömer att de kommer att anställa personer som är mellan 20 och 24 år gamla, säger Martin Lundell och berättar att regeringen vill sänka konditorimomsen för att stärka företagens konkurrenskraft, öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten.

- Vår undersökning visar att en sänkning av konditorimomsen är precis rätt åtgärd.

- Med en lönsamhetsmarginal i branschen på en procent har många av landets konditorier under många år varit tvungna att prioritera bort investeringar, som ny butiksinredning, i sina verksamheter. Sex av tio konditorier tänker ta chansen att investera och bygga om vid en momssänkning, avslutar Martin Lundell.