medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Att riskbedöma och förebygga är a och o för nye säkerhetschefen

I måndags började Lars Eklund sitt jobb som ny säkerhetschef i Butikerna. Förutom att lära känna de olika branscherna, kommer han direkt att börja se över medlemmarnas försäkringsskydd.

- Det förebyggande arbetet är grunden för säkerheten, säger han.

Det spelar ingen roll hur många kameror eller larm man köper om man inte börjar från grunden, menar Lars Eklund.

- Man måste ha kunskap om sin miljö, göra riskbedömningar för varje enskild butik. Därefter ska man börja titta på vad man ska vidta för åtgärder för att förbättra säkerheten. Det finns många verktyg man kan använda där några är viktigare än andra. Att delta i en säkerhetsutbildning lägger grunden för det förebyggande säkerhetsarbetet.

- Jag hoppas att Butikernas medlemmar ska utnyttja den medlemsförmån som jag ju faktiskt är. Att man hör av sig till mig innan det händer något. Och om det händer – direkt i anslutning till detta, säger Lars som gärna håller utbildningar i både större och mindre sammanhang.

Ett prioriterat arbete nu i starten är att se över medlemmarnas försäkringsskydd. Vilka krav som ställs på butiken och hur man uppfyller dessa idag.

- Det har en direkt koppling till den nya försäkringslösning som är under utarbetande. I ett redan förmånligt avtal kan man få ytterligare rabatt på premien om man uppfyller säkerhetsprogrammet.

Lars Eklund är 47 år och bor med sambo och två barn i Stockholm. Han kommer närmast från företaget Adapt där han arbetat sedan 2007. Han har också tidigare varit säkerhetschef på RNB och även drivit eget företag.
Lars efterträder Per Geijer som är ny säkerhetschef på Svensk Handel.