medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Premiär i Almedalen för Butikerna

Det blev en lyckad premiär för Butikerna på Almedalsveckan i Visby. Tillsammans med Företagarna höll man ett välbesökt seminarium om OB-tilläggen i handeln.

Företagarna har en egen lokal mitt i centrala Visby och där har man program och seminarier under hela veckan. Fredagen hade man i år gjort till "Branschförbundens dag" och på eftermiddagen var en av rubrikerna "Modernisera OB-tilläggen".

- Vi är mycket nöjda med såväl panelens sammansättning som antalet åhörare och inte minst debatten som följde, säger Bengt Hedlund, vd i Butikerna.

- Enligt Företagarna så hade snittet under veckans tidigare seminarier hamnat på 20 åhörare. Vi hade betydligt mer än så.

Att OB-tilläggens utformning och omfattning är ett problem i handeln råder ingen tvekan om. Varken före eller efter seminariet. Liksom att något måste göras åt saken. Men frågan är: Vad kan man göra? Och vem ska göra det?

- Tanken var god en gång i tiden. Arbete på obekväma tider ska självklart ersättas. Däremot är OB-tilläggen omoderna och dåligt anpassade för strukturen inom handeln idag, säger Bengt Hedlund som menar att den typiska helgarbetaren är en skolungdom.

- Utan lika mycket ansvar eller erfarenhet som ordinarie personal kan helgarbetaren på två dagar tjäna lika mycket som en ordinarie anställd gör under en hel vecka.

Modernare regler som fördelar ut dagens tillägg på ett annat sätt skulle göra systemet mera rättvist och medföra minskad ungdomsarbetslöshet, högre lön för ordinarie personal samtidigt som fler arbetsgivare säkert skulle teckna kollektivavtal och fler bli medlemmar i facket. En sorts win-win-situation som alla skulle tjäna på.

I panelen deltog även Lena Hedö från Leksaksbranschen och Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén. Bland åhörarna fanns flera representanter för Handels och enligt Bengt Hedlund diskuterades ämnet i en positiv anda även efter seminariets slut.