medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

OB-tilläggen uppmärksammas i Almedalen

- Att modernisera OB-tilläggen inom handeln skulle ge en bättre fungerande arbetsmarknad.
Det menar Butikernas vd Bengt Hedlund som nästa vecka deltar i ett seminarium om OB-tillägg i handeln på Almedalsveckan.
Att kunna erbjuda generösa öppettider blir tyvärr allt svårare för handeln. Höga lönekostnader tvingar allt fler butiker att stänga tidigare eller att stänga ner helt. En av anledningarna är de orimliga och omoderna OB-tilläggen som avsevärt höjer handelns lönekostnader under kvällar och helger.
- Tanken med OB-tillägg är god. Arbete på obekväma tider ska självklart ersättas. Däremot är de omoderna och dåligt anpassade för strukturen inom handeln idag, säger Bengt Hedlund som menar att de bidrar till butiksdöd och utslagning av små och medelstora handlare.
- Dessutom motverkar OB-tilläggen nyanställningar, försvårar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och fördyrar för konsumenten.
Den typiska helgarbetaren är en skolungdom. Utan lika mycket ansvar eller erfarenhet som ordinarie personal kan helgarbetaren på två dagar tjäna lika mycket som en ordinarie anställd gör under en hel vecka! Orättvist gentemot ordinarie personal och en omotiverat hög kostnad för handlaren.
- Många städer dör ut under helgen då butiker stänger tidigt eller inte har öppet alls. Ägaren får arbeta själv eller stänga. En konsekvens av att inte ha råd att betala ut så pass höga löner under helgen. För butiker belägna i gallerior kan de höga lönekostnaderna innebära avveckling då gallerian ofta kräver öppet under kvällar och helger. Modernare regler behövs, avslutar Bengt Hedlund.
Förutom Bengt Hedlund deltar i seminariet som är öppet för allmänheten, Lena Hedö från Leksaksbranschen och Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén.
Seminariet hålls den 8 juli kl 15.00 hos Företagarna på Mellangatan 9 i Visby. Ingen föranmälan.