medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Brödinstitutet till attack mot myter om bröd

"Ät 6-8 brödskivor om dagen", är en av de mest välkända kampanjerna genom tiderna. Två av tre svenskar minns den fortfarande. Nu är Brödinstitutet tillbaka med en ny kampanj: Sju myter om bröd.
En färsk attitydundersökning visar att svenskarna vet att bröd är nyttigt men att de samtidigt tror att man blir tjock av bröd, att bröd innehåller mycket konserveringsmedel och att vitt bröd inte innehåller några fibrer.
– Vi vill ta död på ett antal myter om bröd som finns i samhället och att sprida kunskap om hur nyttigt bröd faktiskt är, säger Ingemar Gröön, sakkunnig inom bröd, kost och hälsa på Brödinstitutet, om den nya kampanjen.
Brödinstitutet har under våren 2011 låtit fråga drygt 1000 svenskar mellan 15 och 70 år om deras kunskap om och inställning till bröd. Resultatet visar att bröd intar en självklar plats i den moderna svenska kosten och att 94 procent av svenskarna äter bröd varje dag. I genomsnitt äter svensken 2,4 brödskivor per dag. Män äter något mer bröd än kvinnor. Åtta av tio svenskar vet också att bröd är nyttigt.
Men det finns också felaktiga kunskaper och missuppfattningar om bröd, som Brödinstitutet nu tar upp kampen mot. En sådan myt är att man blir tjock av bröd.
– Man blir inte tjock av bröd – vilket sex av tio svenskar tror. Inget enskilt livsmedel gör oss tjocka utan det handlar helt enkelt om att om man äter mer än vad man gör av med så går man upp i vikt och vice versa. Tvärtom är det så att de flesta som bantar borde äta mer bröd. Vill du gå ner i vikt? Ät mindre, ät noga, ät bröd!, säger Ingemar Gröön.
Bröd innehåller väldigt lite tillsatser. Men nästan varannan svensk tror, helt felaktigt, att bröd innehåller mycket tillsatser. Kvinnor tror i större utsträckning än män att det är så. Fler än hälften tror också att nästan allt bröd innehåller konserveringsmedel när det i själva verket bara är tre av de 75 mest säljande bröden i Sverige som innehåller konserveringsmedel.
Undersökningen visar också att nästan nio av tio svenskar tror att mörkt bröd är nyttigare än ljust och att varannan svensk inte känner till att även vitt bröd innehåller fiber.
– Det finns ingen automatisk koppling mellan brödets färg och dess nyttighet. Det finns fullkornsbröd som är ljusa och allt bröd innehåller fiber, oavsett om det är ljust eller mörkt. Därför att det beklagligt att så många svenskar inte vet att ljust bröd kan vara lika nyttigt som mörkt bröd, säger Ingemar Gröön.
66 procent av svenskarna känner till kampanjen" 6-8 skivor bröd om dagen", som drevs av Brödinstitutet på 70-talet. Betydligt fler äldre än yngre känner till kampanjen.