medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Företagarnas nya vd besökte Butikernas stämma

Den 9 juni hölls Butikernas årsstämma i Stockholm. En god uppslutning av medlemmar kunde bland annat få höra Företagarnas nya vd Elisabeth Thand-Ringqvist presentera sig och diskutera aktuella handelsfrågor.

Elisabeth beskrev sin bakgrund som blandad. Hon har jobbat politiskt de senaste tjugo åren, på regeringskansliet hos näringsministern. Men hon har även haft egna företag och arbetat som konsult. En handelsfråga som hon såg från insidan var certifieringen av kassasystem.
- Det är viktigt att man som opinionsbildare har kontroll på alla delar i ett förslag. När det gäller kassacertifieringen kom exempelvis Skatteverkets inblandning att krångla till det hela onödigt mycket.
Det nyligen tagna beslutet om krav på slutna kassasystem i handeln hade Elisabeth Thand-Ringqvist inte hunnit sätta sig in i. Men hon höll med om att det är viktigt att Butikerna blir en av de parter som diskutera utformningen av lagen.
Annars vill hon se Företagarna växa, både genom att det blir fler medlemmar och fler branschförbund som ansluter sig.
- Vi ska jobba för att Sverige ska ha ett av Europas bästa företagsklimat.