medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butikerna i Almedalen

Almedalsveckan är en av de viktigaste mötesplatserna för beslutsfattare som vill diskutera och påverka Sveriges utveckling. I år finns Butikerna med i Företagarnas seminarier som hålls mitt i centrala Visby.
För Företagarna är det en självklarhet att delta och lyfta småföretagarfrågor. Man inleder med att presentera de företagsvänligaste riksdagskandidaterna och sedan följer flera spännande seminarier under veckan. Platsen är Payex gamla tryckeri på Mellangatan 9.
Fredagen den 8 juli har Butikerna två seminiarier. Klockan 15.00 handlar det om OB-tilläggen.
 Att kunna erbjuda generösa öppettider blir tyvärr allt svårare för handeln. Höga lönekostnader tvingar allt fler butiker att stänga tidigare eller att stänga ner helt. En av anledningarna är de orimliga och omoderna OB-tilläggen som avsevärt höjer handelns lönekostnader under kvällar och helger. Medverkande är bland andra Butikernas vd Bengt Hedlund och Företagarnas chefsekonom Lars Jagréus.
En timme senare samma dag är det dags för nästa seminarium. Rubriken är "Smuggelcigaretter - en lönsam industri" och här handlar det om ett växande samhällsproblem och en verksamhet som livnär den undre världen. Staten förlorar 1,5 miljarder varje år i skatteintäkter. Handlare utsätts för illojal konkurrens och hot. Många politiker och myndigheter förstår inte till fullo problemet. Vare sig omfattning eller konsekvenser. I detta seminarium medverkar förutom Bengt Hedlund bland andra förre rikskriminalchefen Tommy Lindström.
Övriga seminarier hos Företagarna under Almedalsveckan
Söndag 3 juli:
Vem i Riksdagen bryr sig om småföretagen?
Måndag 4 juli:
Det outnyttjade entreprenörskapet
Tisdag 5 juli:
Kulturföretagare- vinstmaskin eller nödvändighet?
Kvinnors företagande - vad kan och bör politiken göra?
Nästan för bra för att vara sant - riskkapital till småföretag!
Offentlig upphandling och små företag: i dag och i framtiden
Om jag fick bestämma! Så vill unga politiker lösa ungdomslösheten
Onsdag 6 juli:
Nu är högkonjunkturen här, var finns medarbetarna?
Varför växer inte vissa företag?