medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butikerna stämmer av nästa torsdag

Nästa torsdag, den 9 juni, är det årsstämma i Butikerna. Förutom de stadgeenliga valen kommer man att stämma av verksamheten, såväl bakåt som framåt i tiden.
- Vi har en intressant nyhet att presentera, säger vd Bengt Hedlund hemlighetsfullt.

Själva stämman hålls på Hotell Rica på Slöjdgatan i Stockholm. Därefter blir det gemensam lunch och information för samtliga tio organisationers förtroendevalda och medarbetare.
- Det är ett bra tillfälle att ses så många som möjligt. Vid våra månadsmöten deltar oftast bara vd:arna. Nu kan man bjuda in såväl styrelser som personal.
Exakt vad den eventuella nyheten handlar om vill Bengt Hedlund alltså inte avslöja. Men han antyder att det handlar om ett unikt bra avtal till gagn för alla de cirka 4 500 medlemmarna i Butikerna.
Ordförande i Butikerna är i idag Nils-Olof Westberg från Stockholms Köpmannaförbund. Övriga ledamöter är Ragnar Landin från Svensk Servicehandel & Fast Food, Lena Hedö från Leksaksbranschen och Mats Danielsson från Zoobranschens Riksförbund. Ersättare är Holger Martinsson, Sveriges Bowlinghallars Riksförbund.