medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Startskottet på ett nytt samarbete?

Leksaksbranschen var representerad på konferensen LEK2011 i Vimmerby den 25-26 maj. Förutom medlemsföretaget Micki Leksaker var branschorganisationens vd Klas Elm där och deltog i näringslivspanelen under första konferensdagen.
- Jag tycker det är hög tid att leksaksbranschen närmar sig forskarna och den akademiska världen, säger han. Vi pratar ibland om varandra men hittills aldrig med varandra.

Tanken med LEK2011 var att samla forskare och experter att ge olika perspektiv på aktuell lekforskning tillsammans med representanter från näringslivet för ett givande utbyte. Under två dagar samlades närmare etthundra forskare, företagsrepresentanter, entreprenörer, praktiker och beslutsfattare i Vimmerby.
Det är en brist att vi inte haft kontakt tidigare. Konferensen gav också tydligt besked om att bägge sidor skulle kunna dra nytta av att förstå de olika sidor som arbetar med barns lek, säger Klas Elm. Jag hoppas att detta var startskottet på ett nytt samarbete.