medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Jobba vardagligt för bättre lönsamhet

Ett trettiotal handlare inom olika branscher tillbringade en hel dag tillsammans med varandra och företaget Vizueras konsult Emma Israelsson när Butikerna bjöd in till Lönsamhetsdag. De fick med sig såväl luftade synpunkter som goda tips och egna aha-upplevelser när de vände tillbaka till sin vardag. Enkelt sett kan man säga att det går ut på att tjäna så mycket som möjligt på varje kund.
Till att börja med handlade det om service. Ett ord som vi ofta slänger oss med utan att kanske fundera så mycket på vad det betyder. Tar man det utifrån kundperspektivet så handlar bra service i första hand om bemötandet, om att bli sedd. Att det är ärligt i form av ett personligt intresse. Efter servicepasset var det dags att prata konkurrensmedel. Vizuera använder sig av en sexhörning i sammanhanget och menar att det handlar om att skapa så mycket värde som möjligt för kunden att handla just hos dig.
Sedan blev det ekonomi för hela slanten. Hur lönsam är din butik? Du vet vad du har för kostnader och kanske också hur du kan sänka dem. Men vet du hur du ökar dina intäkter – och din vinstmarginal? Försök att sluta tänka på kostnader och vänd runt och försök se varifrån intäkterna kommer och hur de kan bli större.
Slutligen pratades det om säljarens roll, om detta med att våga ställa säljfrågor och att våga ta betalt.  Säljaren ska ses som en representant för butiken, som en person som står på scenen hela tiden. En bra jämförelse är att man är värd på en fest och ska se till att alla blir sedda och underhållna. Butiker där medarbetarna är duktiga på personlig försäljning säljer mer och tjänar mer pengar än andra. Hur duktig personalen är på att sälja är ofta det enda som skiljer butiker som går bra från butiker som går dåligt.