medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Varför svarar inte Finansdepartementet?

För tre veckor sedan skickade branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food, företrädare för en stor andel av landets spelombud, ett brev med frågor om spellagstiftningen till Finansdepartementet. Något svar har ännu inte kommit.
Problemen är att Svenska Spel tappar fler och fler spelare till den oreglerade internetmarknaden och att ombuden därmed tappar omsättning. Samtidigt går staten miste om skatteintäkter. I vilket annat sammanhang tillåter regeringen verksamheter som omsätter miljarder att bedrivas mot de svenska konsumenterna utan beskattning?
Man frågar sig också varför Svenska Spel inte får sina förändrade spelvillkor beviljade i avvaktan på spelpropositionen i stället för avslagna. Under tiden försämras ombudens attraktionskraft successivt och Svenska Spel tappar bara fler och fler spelare.
Det är ansvariga statsrådet Peter Norman som fått skrivelsen.