medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Träffar folkhälsoministern om exponeringsförbud

I morgon, den 4 maj, träffar representanter för branschorganisationerna Svensk Servicehandel & Fast Food och Livsmedelshandlarna, folkhälsominister Maria Larsson för att prata om effekterna av exponeringsförbud för tobak.
Något sådant är visserligen inte aktuellt, beslutet i riksdagen blev enligt alliansens linje, det vill säga inget exponeringsförbud. Men Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food, utgår från att ministern ändå vill ha så mycket fakta som möjligt.
- Vi har en ny rapport att presentera. Den kompletterar den första rapporten från 2009 och tar upp konsekvenserna av exponeringsförbud och dold försäljning.
- De består dels av extra kostnader för detaljhandeln vilka kan leda till utslagning av framförallt mindre servicebutiker. Det kan i sin tur leda till förlorade arbetstillfällen och minskad tillgänglighet av servicebutiker, dels av ökad smuggling och ökad konsumtion av illegala cigaretter. Vi vill också framhålla det principiellt felaktiga i att tillåtna varor inte skulle få visas, avslutar Bengt Hedlund som träffar Maria Larsson tillsammans med Livsmedelshandlarnas vd Per Bryngelsson.