medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Unik branschanpassad utbildning

Tillsammans med utbildningsföretaget Vizuera erbjuder nu branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food sina medlemmar en unik branschanpassad utbildning med lönsamhet som tema.
Tre orter, totalt fyra kvällar och uppdelning mellan servicehandels- och fast food-handlare. Allt för att träffa så rätt som möjligt med det konkreta arbetet.Och allt detta till ett mycket subventionerat pris.
- Vi startar redan i början av maj med att bjuda in medlemmar till Malmö, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.
- Tack vare vår utbildningsfond kan vi subventionera priset kraftigt till medlemmar. Precis som vi under de senaste åren har gjort med hygienutbildningarna. Det kostar endast 300 kronor person och tillfälle. Ordinarie pris är 3 000 kronor.
2011 har utropats som Lönsamhetsåret inom organisationen. Och enkelt uttryckt så handlar det om att hjälpa handlarna att tjäna mer pengar.
- Vi har länge arbetat med att skapa bra medlemsförmåner i form av avtal. Nu vill vi gå vidare och ge en sorts hjälp till självhjälp för att de enskilda medlemmarna ska kunna förbättra sin lönsamhet och tjäna mer pengar i sina butiker, säger Bengt Hedlund och pekar på två praktiska skillnader som han hoppas ska underlätta och förbättra.
- Dels att vi förlägger kurstillfällena till kvällstid. Dels att vi delar upp det i två huvudsegment – servicehandel och fast food.