medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Ett samhälle på väg åt fel håll!

Påskhelgen närmar sig och därmed några av de viktigaste dagarna för handeln. Tyvärr innebär ökad försäljning också ökade risker för inbrott, rån och stölder. Även med en ökad andel kortköp innebär alla större helger stora kontantflöden, som måste hanteras på ett bra och säkert sätt.
Som ett brev på posten kommer Handelsanställdas förbunds onyanserade krav på slutna kontanthanteringssystem på alla butiker.
- För oss som arbetar med säkerhet på heltid är de slutna kassasystemen en viktig del i säkerhetsarbetet och en given investering för butiker med speciella behov, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer och undrar:
- Men snälla Handels, i alla butiker? Oavsett risk? Är ni medvetna om att 82 stycken av Sveriges kommuner inte har haft ett enda butiksrån under de senaste tre åren? 150 kommuner hade inte ett enda butiksrån under hela 2010! Ändå kräver ni att alla 14 419 butiker i dessa kommuner ska tvingas investera dryga 4 325 700 000 kronor på slutna kontanthanteringssystem?
Detta innebär dels att ett stort antal butiker tvingas stänga, helt utan anledning, dels att de som överlever ekonomiskt tvingas lägga alla resurser på fel sorts åtgärder. Per Geijer vill även påstå att det finns en annan, mycket obehaglig aspekt på detta förslag.
- Handels föreslår ett samhälle som jag inte vill leva i! Det kan inte vara rimligt att vi ska behöva installera slutna kontanthanteringssystem i alla butiker för att vi ska kunna bedriva handel i vårt land. Är det verkligen den utvecklingen vi vill ha, vad blir nästa steg? Tror Handels verkligen att de kriminella krafterna slutar att begå brott för att vi lagstiftar om slutna kontanthanteringssystem?