medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Bullerbyn ger tusentals barn och familjer ett bättre liv

Nu startas ett nytt långsiktigt samarbete med SOS Barnbyar för att bygga upp en ny barnby – Bullerbyn – i Centralafrikanska republiken. Initiativtagare är Saltkråkan, Micki Leksaker och Astrid Lindgrens värld.
- Att ett barn får kärlek, respekt och möjlighet att växa upp till en trygg samhällsmedborgare ger många ringar på vattnet, säger Anna Ryott, generalsekreterare SOS Barnbyar. Varje räddat barn blir en positiv kraft och förebild för andra – på fritiden, i skolan, som familjeförsörjare och i yrkeslivet.
I Centralafrikanska republiken har 280 000 barn har förlorat en eller båda sina föräldrar. Knappt hälften av barnen har gått i skolan. Politisk instabilitet, inbördeskrig och utbredd korruption försvårar ekonomisk utveckling. SOS Barnbyar har funnits i landet sedan 1990 och fortsätter nu att, tillsammans med företag som till exempel Saltkråkan, Micki Leksaker, Astrid Lindgrens Värld, stödja de mest utsatta barnen.
- Det här är ett samarbetsprojekt som jag hoppas och tror att fler företag kommer att vilja vara med i, säger Nils Nyman, vd Saltkråkan AB, ett familjeföretag som förvaltar Astrid Lindgrens verk. Det här är en långsiktig investering i socialt ansvarstagande som ger resultat; ett bättre liv för barn som kan växa upp till trygga vuxna och bidra till att förbättra det samhälle de lever i.
I januari 2010 invigdes Astrid Lindgrens barnby i Bouar som byggdes i samband med hundraårsjubileet av författarinnans födelse. Barnbyn är finansierad av författarinnans barn och barnbarn, en rad företag och mängder av privatpersoner som ville hylla Astrid Lindgrens hundraårsdag.  Svensk leksakshandel var med i detta projekt också.
Den nya barnbyn byggs i staden Bossangoa. Den kommer att bestå av tolv familjehus som blir hem till 120 barn. I byn byggs också en förskola för 75 barn och en skola som kan ta emot 210 barn från byn och närområdet. En vårdcentral kommer att finnas till för såväl barnen i byn som för utsatta familjer i närområdet. Likaså ett socialt center som ger stöd i form av yrkesutbildning, mikrolån för att kunna starta egen verksamhet, psykologisk rådgivning, läxhjälp, upprustning av bostäder, juridisk hjälp mm. Barnbyn börjar byggas i höst och ska drivas av lokala krafter i samarbete med lokala och nationella myndigheter.