medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Startskottet för barnens egen dag!

Med ett ballongsläpp som symbolisk handling lät man startskottet gå för arbetet med en barnens motsvarighet till Mors och Fars Dag.Samtidigt applåderade myndigheterna att konsumentperspektivet fick stort utrymme.
Vi talar om nybildade föreningen Leksaksbranschens kick off.
Med en talarlista som imponerade och lockade till stor uppslutning, hade den nybildade föreningen Leksaksbranschen sin stora kick off på Hotel Rica i Stockholms city den 24 februari. Drygt hundra personer från branschens olika led hade samlats för att lyssna på såväl utländska som svenska talare.
Myndigheterna på plats tyckte det var positivt att konsumentperspektivet fått så stort utrymme på träffen och såg den nya organisationen som en möjlighet till tydligare dialog mellan myndigheter och bransch.
En annan gäst var Ulrich Brobeil från den tyska branschföreningen DVSI. Han berättade bland annat om arrangemanget Kinders Tag, ett årligen återkommande evenemang i Tyskland och andra europeiska länder. I sammanhanget gav han konkreta tips på hur man skulle kunna göra en svensk motsvarighet.
- Vi beslutade på stående fot att börja undersöka möjligheterna för en sådan aktivitet, säger Klas Elm från Leksaksbranschen. Som ett startskott för detta gjorde vi ett stort ballongsläpp mitt inne i Stockholms centrum.
Övriga talare på Leksaksbranschens kick off var Catherine van Reeth från Toy Industries of Europé, Christian Ewert från ICTI Care Foundations USA/Kina, Pär Strömbäck från Dataspelsbranschen, Michael Schmidt från Konsumentverket, Jan Bergtoft från Sveriges Konsumenter och Jesper Svarén från Justitiedepartementet.