medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Nu går startskottet för nya Babyland

Nu på torsdag den 24 februari går startskottet för konverteringarna av existerande Babyland-och Barnens Hus-butiker. Under 2011 och framåt öppnar man fler nya stora varuhus bara för barn i hela Norden.
Idag finns både Barnens Hus och Babyland. I Norge äger Rexinus AB även kedjan Reflex som i första hand fokuserat på att sälja praktiska barnkläder. Barnens Hus och Babyland slås nu samman och kommer att heta Barnens/Barnas Hus. Reflex kommer att finnas kvar som egen kedja i Norge.
- Det nya konceptet bygger på leksaker, det traditionella babysortimentet men också på produkter för den aktiva familjen samt kläder där Reflex blir basen, säger Mikael Andersson, vd för Rexinus.
För Sveriges del så sker expansionen initialt i södra delen av landet och man etablerar under våren ett flertal nya enheter. Under året kommer man också att påbörja konverteringen av existerande Babyland- och Barnens Hus-enheter till det nya konceptet.  Och det är enheten i Barkarby blir startskottet för konverteringarna nu i vår.
- Inom ett och ett halvt år ska alla enheter vara omprofilerade, säger Mikael Andersson.
I Sverige har Rexinus AB idag 29 butiker varav 18 är barnen Hus och elva Babyland. I Norge finns 30 Barnas Hus och 70 Reflex.