medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Glädjande minskning av rån

Under januari månad 2011 minskade butiksrånen med dryga 20 procent jämfört med januari 2010. Jämfört med samma period 2009 kan vi glädjande nog se en minskning med nära 40 procent.
Om trenden håller i sig under 2011 innebär detta en minskning med cirka 450 rån jämfört med 2009.
- Att antalet rån minskar innebär även att antalet drabbade butiksanställda minskar. Med två till tre drabbade vid varje rån ger detta cirka 1 100 fler anställda som, till skillnad från 2009, kunde gå till jobbet 2010 och inte utsättas för ett butiksrån, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.