medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Försiktig avslutning på 2010 för servicehandeln

Tillväxttakten inom svensk servicehandel och fast food avtog under det sista kvartalet år 2010 då den uppgick till 0,4 procent. Den svaga utvecklingen bidrog till att dra ned helårsresultatet för 2010, vilket uppgick till 2,0 procent.
Servicehandeln är en heterogen bransch och tillväxten skiljer sig åt mellan de olika branscherna. Återigen är det caféerna som uppvisar starkast tillväxt. Cafékulturen blomstrar och branschen uppvisar det ena starka kvartalsresultatet efter det andra. Det fjärde kvartalet uppgår tillväxten till 4,0 procent. Tuffast kvartal har segmentet Trafikbutiker som minskar med 3,0 procent jämfört med samma period föregående år.
Delbranschen Fast Food möter starka tillväxttal sedan föregående år och har därmed svårt att komma upp i samma omsättningsnivåer, delbranschen minskar med 0,8 procent. Spel- och tobaksbutikerna liksom minilivs lyckas ta sig över nolltillväxtstrecket och ökar med 0,7 procent vardera.
Optimismen föll under det tredje kvartalet från rekordnivåerna i början av året och har under det fjärde kvartalet planat ut på en nivå som ligger mer i linje med snittet.
- År 2010 blev ett bra år för servicehandeln med en ökning på 2,0 procent för helåret. Det fjärde kvartalets försiktiga tillväxt på 0,4 procent bidrog till att dra ned helårsresultatet och utvecklingen ligger helt i linje med tidigare år, säger Bengt Hedlund vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.
- Motorn i svensk servicehandel fortsätter att vara cafésegmentet vilket uppvisar starka tillväxttal för varje kvartal.