medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Djuryrken är framtiden

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, presenterar rapporten "Sällskapsdjur – en framtidsbransch", den första övergripande kartläggningen som gjorts av sällskapsdjursbranschen i Sverige.
Utredningen visar att vi har minst 15 000 yrkesverksamma i olika djuryrken, hästar och lantbruksdjur undantagna, och framtiden ser ljus ut.
Genom intervjuer med branschfolk och enkäter till företag och organisationer har utredare Lena Heimlén fått en bild över sällskapsdjursbranschen, som är en framväxande näring vars betydelse ökar på arbetsmarknaden.
Kartläggningen visar att det finns 15 000 yrkesverksamma vid omkring 5 000 företag inom sällskapsdjursbranschen. Bland företagen finns såväl småföretagare som multinationella bolag och yrkena är av varierande slag, allt från veterinär och djurvårdare, till hundtrimmare, försäkringshandläggare och djurskyddsinspektör.
Branschen omsätter ca 10 miljarder kronor årligen.
Att arbeta med och kring djur är populärt och trenden går mot en allt större efterfrågan på utbildad och engagerad personal. Branschen förutspår en ökning av antalet yrkesverksamma inom såväl praktiska som teoretiska yrken.