medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Anna Maria Corazza Bildt mötte handeln

I fredags samlades representanter för olika led och grupperingar inom den svenska handeln för att lyssna på, och ge sina synpunkter till, EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt. Ämnet var detaljhandelns framtid i Europa.
Anna Maria Corazza Bildt hade tillsammans med Företagarna och Svensk Handel bjudit in till detta seminarium vars syfte var att presentera läget för detaljhandeln i Sverige samt att ge svenska intressenter möjlighet att komma med inspel till rapporten "Mot en mer effektiv och rättvis detaljhandel".
Frågor som diskuterades var fri rörlighet för varor, oskäliga avtalsvillkor, konsumenternas tillgång till butiker och produkter samt hur vi skapar en miljömässigt uthållig detaljhandel.
Diskussionen skedde med hjälp av två paneler där den första tog upp frågan om fri rörlighet för varor. I den andra, där Butikerna ingick, diskuterade man konsumenternas tillgång till detaljhandeln. I den sistnämnda debatten blev det fokus på obalansen mellan stora och små aktörer på marknaden.
Tidsramen för rapporten är:
2 mars, skickas in för översättning
21-22 mars, debatt om rapporten i Inre Marknadsutskottet
24 mars, deadline för ändringsförslag
13 april, röstning i Inre Marknadsutskottet
Maj, röstning i plenum i parlamentet