medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Henrik Fexeus kommer till mässan Butiksleverantör

Den 12-13 april är det dags för den sjätte upplagan av Butiksleverantör på Kistamässan i Stockholm. Detta är Nordens största mässa som visar inredning och utrustning för handeln.
På plats möter besökaren 200 utställare och lyssnar till mängder av kostnadsfria seminarier med aktuella ämnen. Redan nu är det klart att Henrik Fexeus, tankeläsaren, tv-profilen och författaren kommer till mässan. Vad säger kunden – egentligen?
Henrik menar att vi hela tiden kommunicerar med varandra, speciellt när vi inte pratar. Med metoder som bottnar i ickeverbal kommunikation, suggestion och psykologi öppnar Henrik publikens ögon för vad som faktiskt är möjligt, exempelvis att förbättra kundrelationen, få kunden att lyssna bättre, se vad kunden tänker och bli en omtyckt säljare.
Henriks föreläsning handlar om allt vi säger utan att vara medvetna om det. Hans bok "Konsten att läsa tankar" kom ut i början av september 2007.
Läs mer på www.easyfairs.com/butik-se.