medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Vill visa hur man skapar en extra jul!

Den nybildade organisationen Leksaksbranschen har en stor kick off den 24 februari.
- Vi hoppas att många tar chansen till en dag med massor av intressanta föredragshållare, säger Lena Hedö, på Leksaksbranschen.
- Vi kan lova en informativ, intressant, spännande och inte minst en kul dag på Hotel Rica på Slöjdgatan i Stockholm där vi börjar klockan 13.00. Dagens moderator är Erik Rolfhamre från MonologMakaren och under eftermiddagen kan du lyssna på följande personer:
Ulrich Brobeil, Branschföreningen DVSI, Tyskland
Ulrich talar om den tyska leksaksbranschens arbete med att skapa "Barnens Dag", samt ett projekt som rör sällskapsspel i undervisningen i Tyska skolor. Har Tyskland lyckats skapa "en andra jul"? Vad kan vi lära av Tyskland?
Catherine van Reeth, Toy Industries of Europe, Bryssel
Catherine är chef för leksaksbranschens europeiska lobbyorganisation. Hon kommer att tala om arbetet med att driva leksaksbranschens frågor i Bryssel. Vilka är de stora utmaningarna för företag i branschen? Vilka politiska beslut kommer att påverka oss mest? Hur kan vi påverka?
Christian Ewert, ICTI CARE Foundation, USA/Kina
Christian är chef för branschens hyllade satsning på etisk produktion. I Kina produceras världens leksaker. Hur är arbetsförhållandena? Vad har branschens CSR-arbete med ICTI CARE Process gjort för skillnad? Vad är det i övrigt som händer i Kina – inhemsk efterfrågan, kostnads-, och löneutveckling, energitillgång etc?
Jesper Svarén, Konsumentenheten, Justitiedepartementet, Sverige
Jesper har arbetat med den alldeles färska lagen om leksakers säkerhet. Vad är regeringens konsumentpolitik i allmänhet och "leksakspolitik" i synnerhet. Vad har hänt och vad är på gång?
Mikael Schmidt m fl., Konsumentverket, Sverige
Mikael är enhetschef på Konsumentverket, den myndighet som har ansvar för marknadskontroll för den svenska leksaksmarknaden. Hur ser Konsumentverket på Leksaksbranschen? Vad kommer vara prioriterat i kontrollen av leksaksmarknaden?
Pär Strömbäck, Dataspelsbranschen, Sverige
Dataspelsbranschen har haft en fantastisk omsättningsökning. Hur har de gjort? Vad kan vi lära i leksaksbranschen? Vilka är de kommande trenderna?