medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Vill beskriva "vardagen" för spelbolagen

Svensk Servicehandel har haft ett arbetsmöte med Svenska Spel, där man ingående beskrivit hur vardagen ser ut för ombuden inom servicehandeln. Man planerar att göra samma sak med ATG.
- Vi vill helt enkelt berätta vad vi ser och hör om hur ombuden har det med lönsamhet och annat. Ofta kontaktar de oss när det är problem, säger förbundets vd Bengt Hedlund och påpekar att även stora duktiga ombud kan ha lönsamhetsproblem.
- Vi vill att spelbolagen ska se hur situationen rent allmänt ser ut för företagare inom servicehandeln. Under de senaste 15 åren så har exempelvis såväl löner som hyror stigit med vardera 40 procent. Det är viktigt att Svenska Spel och ATG har denna kunskap när de formar avtal och provisioner, avslutar Bengt Hedlund.