medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butiksrånen minskade rejält under 2010

Statistiken på butiksrån för hela förra året visar en rejäl minskning vilket naturligtvis är mycket glädjande.
- Men orsakerna är inte helt lätta att utreda och förklara, säger Per Geijer, säkerhetschef  i Svensk Servicehandel & Fast Food.
Totalt minskade rånen med 21,6 procent, från 1 154 rån 2009 till 905 rån 2010. Rån med skjutvapen minskade med 29,4 procent, från 490 rån 2009 till 346. Rån utan skjutvapen minskade med 15,8 procent, från 664 rån 2009 till 559 rån 2010. Siffrorna är preliminära. Totalt sett har dock butiksrånen i Sverige ökat med 15,3 procent mellan år 2000 och 2010.
Per Geijer berättar att två av de tre län som står för majoriteten av Sveriges butiksrån, Stockholm och Skåne, visar på en kraftig nedgång med 28,9 procent, respektive 3,.4 procent.
- Det tredje länet med hög utsatthet, Västra Götaland, redovisade endast en nedgång med 9,4 procent. Det är oklart varför utvecklingen varierar på detta sätt.
Utvecklingen skiljer sig även kraftigt mellan de olika aktörerna i handeln. Vissa kedjor visar på kraftiga nedgångar, samtidigt som andra tyvärr kan se tillbaka på ett år av ökningar av butiksrånen.
- Dessa aktörer behöver använda våren för att analysera varför utvecklingen har sett ut på detta sätt. Ett gott samarbete inom exempelvis Handelns säkerhetsgrupp bör kunna ge svar på vilka åtgärder som varit framgångsrika i vissa kedjor och varför andra inte riktigt nått hela vägen fram, säger Per Geijer och påpekar att det inte så lätt att veta varför det har varit färre rån.
- Nedgången är mycket glädjande, men orsakerna är inte helt lätta att utreda. Handelns arbete med att uppmärksamma butiksrånen i kampanjen "Nu får det vara nog!" bör ha haft effekt. Även butikernas envisa arbete med att förstärka skyddet, installera kameror, utbilda personal med mera kan nog anses ha bidragit.
- En ovetenskaplig gissning är dock att vädret i inledningen av 2010 har varit en stor och viktig orsak till att rånen har minskat så kraftigt. Med den stränga kyla som dominerade Sverige under årets första månader blev butiksrånen svåra och obekväma att genomföra. Tanken på att stå utomhus och kartlägga en butik i -30° lockade inte, speciellt med tanke på det begränsade rånbyte som blir resultatet i majoriteten av alla butiksrån.
Initialt kan detta ha lett till att de gärningsmän som hade kapacitet att utföra andra brott valde att göra det istället. Kvar blev de som hade svårt att hitta nya jaktmarker. Enligt Per Geijer bekräftas detta av en mycket hög andel butiksrån utförda av amatörmässiga, desperata gärningsmän i början av året.
Gissningen var dock att rånen skulle öka i samband med att medeltemperaturen gjorde detsamma. Detta skedde dock inte utan den inledande nedgången har varit relativt konstant under året. Varför blev det så? - Min gissning är att det beror på fler faktorer. De gärningsmän som tvingades ändra sitt modus och sin typ av brottslighet kan ha stannat kvar i den nya "verksamheten". Denna teori styrks av att det är rimligt att andra typer av brott ger större avkastning och mer "cred" än vad enkla butiksrån ger. En annan viktig faktor, kanske den viktigaste, är att när färre rån genomförs minskar även pratet om denna typ av brott i gärningsmännens nätverk och vänkrets. Minskat prat minskar risken för att andra lockas att utföra brott mot just butiker, avslutar Per Geijer.