medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Säker mat på snabbmatsmässa

Den 2-3 februari öppnar Nordens största snabbmats- och cafémässa dörrarna igen på Kistamässan. Det är två år sedan Fastfood & Café arrangerades i Stockholm och när den nu kommer tillbaka är den större än någonsin tidigare. Parallellt arrangeras Restaurangexpo 2011 och tillsammans samlar mässorna 200 utställare.

Svensk Servicehandel & Fast Food håller i två föredrag på mässan. Anne Kosby, konsult och utbildare inom livsmedelssäkerhet på Bergström & Hellqvist, kommer att prata om branschriktlinjen "Säker mat i Servicehandeln" som bidrar till säkrare mat och nöjdare kunder. Den är ett unikt verktyg för alla som hanterar livsmedel. Branschriktlinjen sparar pengar och är en hjälp i det dagliga arbetet inom servicehandel och fast food.

Emma Israelsson är en av två talare från Vizuera AB på det andra seminariet som Svensk Servicehandel & Fast Food håller. Föredraget handlar om hur vi skapar en lönsammare butik. Dels hur vi bemöter och säljer mer till varje enskild kund, varje timme, varje dag året runt. Dels hur vi visar upp vår butik, vår säljyta, så att vi på det sättet inspirerar våra kunder till att handla mer. 

Läs mer och anmäl dig till mässan, som är kostnadsfri för alla medlemmar i Svensk Servicehandel & Fast Food, på www.easyfairs.com/fastfoodstockholm.