medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Säkerhet på Småföretagardagar

Småföretagardagarna i Örebro beskrivs som Sveriges viktigaste mötesplats för småföretagsfrågor. Speciellt fokus på handel blir det den 27 januari då Per Geijer och Bengt Hedlund från Butikerna deltar i ett seminarium om säkerhet.

Evenemanget pågår i två dagar, 26-27 januari, och anordnas av Entreprenörskapsforum och Företagarna. Tanken är att man ska kunna ta del av de senaste resultaten direkt från våra främsta forskare inom området samt träffa politiker, beslutsfattare, företagare och organisationsföreträdare.

Enligt en rapport från Företagarna utsätts fyra av tio företag årligen för brott. Ur ett företags- och tillväxtperspektiv kan man notera att kriminalitet leder till större kostnader, ökad osäkerhet och i förlängningen till minskat företagande och sämre välstånd. Under seminariet "Brott mot företag" kommer man därför att belysa vad som görs och vad som behöver göras i kampen mot brottsligheten.

Deltagare är Butikernas säkerhetschef respektive vd, Per Geijer och Bengt Hedlund, samt Lars Nordfors och Jakob Aurelius, jurister på Företagarna.