medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butikerna satsar på lönsamhet

Lönsamheten, eller snarare bristen på densamma, står i fokus för organisationen Butikerna under detta år. En hel del aktiviteter är att vänta och först ut är en utbildningsdag för handlare den 24 mars.

Hur får man utväxling i form av förtjänst på insatt kapital i form av arbete? Eller enklare uttryckt: Hur tjänar man pengar?

Lönsamheten utgår från många aspekter i en rörelse. Alltifrån hur den ser ut på utsidan till prissättningen och öppettiderna. Personalen och sortimentet är andra parametrar som har betydelse för hur lönsamheten utvecklas.

Med ekonomiskt stöd från Stockholms Köpmannaförbund arrangerar Butikerna tillsammans med utbildningsföretaget Vizuera en utbildningsdag i Stockholm den 24 mars. Den är öppen för alla medlemmar i Butikernas branschorganisationer.

Man kommer sedan att fortsätta med andra aktiviteter på temat lönsamhet under året.