medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Småföretag bäst på att anställa utlandsfödda

En ny rapport från Företagarna visar att privata småföretag är bäst på att anställa utlandsfödda. Tillväxt i offentlig sektor gynnar svenskfödda – inte invandrare.

- Slutsatsen är given, med en offensiv småföretagspolitik får fler utlandsfödda arbete, säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Sverige har trots det senaste årets tillväxt en hög arbetslöshet, framför allt för utlandsfödda där den överskrider 22 procent. Företagarnas rapport visar att ju större den privata sektorn är desto fler utlandsfödda har jobb.

- Hur den privata sektorn, och framför allt hur småföretagen, utvecklas är alltså avgörande, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Tillväxt i privata företag ger på ett helt annat sätt än tillväxt i offentliga verksamheter ringar-på-vattnet-effekter. Det öppnar utrymme för nya företag där invandrarnas kompetens mer direkt kan vara en konkurrensfördel. En andra förklaring till att offentliga sektorn inte lyckas är att den är mindre flexibel än små företag. En tredje viktig orsak är att en stor offentlig sektor också kräver höga skatter vilket i sig hämmar de privata företagen och därmed tillväxten.

- Politiker har under de senaste åren fokuserat på att öka utbudet av arbetskraft. Detta är viktigt och bra. Men mer uppmärksamhet borde riktas mot efterfrågesidan. Se till att det blir enklare att anställa – i stället för svårt att säga upp folk. Sänk arbetsgivaravgifterna så att fler företag kan och vågar anställa, säger Anna-Stina Nordmark Nilsson.

Företagarnas rapport baseras på statistik från Sveriges alla kommuner. Ladda ner den på www.foretagarna.se