medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Färre rån men inget tydligt trendbrott

Antalet butiksrån fortsätter att sjunka. Under årets första elva månader har antalet butiksrån minskat med drygt 22 procent jämfört med samma period 2009. Antalet rån med skjutvapen har minskat med hela 32 procent under samma period.

- Att tala om ett trendbrott är alldeles för tidigt, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer. Vi vet av erfarenhet att rånkurvan slår med cirka 20 procent upp och ner på årsbasis, men sedan 1968 med en stadig ökning totalt, sett i ett längre perspektiv.

- Förhoppningsvis är dock nedgången ett första steg mot en mer långsiktig förändring av butiksrånen.