medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Självklart ska leksaker vara säkra!

Att nya regler om leksakers säkerhet är på gång välkomnas av den svenska leksaksbranschen.

- Vi skulle också välkomna en starkare marknadskontroll, säger Klas Elm, ansvarig för säkerhetsfrågor inom Föreningen Leksaksbranschen.

Regeringen behandlade förra veckan en ny lag som lämnas över till riksdagen för beslut i början av 2011. De nya reglerna innebär att högre krav ställs på leksakers säkerhet och på säkerhetsarbetet hos dem som tillhandahåller leksaker.

Den svenska leksaksbranschen är mycket positiv till att nya regler kommer på plats då de förra är 20 år gamla. Redan då det europeiska direktivet beslutades förra sommaren hade den svenska branschen framhållit vikten av enhetliga regler för hela EU.

- Man ska dock förstå att det nya regelverket innebär en stor administrativ börda och att bara administrationen riskerar att slå ut många av branschens små och medelstora aktörer, säger Klas Elm och påpekar att utmaningarna på det kemiska området också är stora.

- Vissa gränsvärden är satta på så låga nivåer att inte ens experterna vet om det kommer att gå att utveckla analysmetoder som är tillräckligt noggranna.

Den svenska marknaden är ytterst liten både i ett globalt och europeiskt perspektiv. Av de leksaker som importeras till EU kommer cirka en procent till Sverige. Den svenska delen av de leksaker som tillverkas i Asien för den globala marknaden är försvinnande liten.

- Våra medlemmar är ansvarskännande företagare som bara vill sälja säkra produkter. Vi skulle därför välkomna en starkare marknadskontroll så att oseriösa aktörer lagförs och plockas bort från marknaden, avslutar Klas Elm.