medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Handel som vanligt

Många människor känner stor oro efter helgens sprängattentat. Inte bara i Stockholm utan över hela landet. Men det är viktigt både för enskilda och för landet som helhet att inte lamslås i en situation som denna.

- Vår bedömning är att julhandeln ska fortsätta som vanligt. säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.


- Om inte polisen kommer med ny information, eller om nya händelser inträffar, ser vi händelsen som ett verk av en ensam och förvirrad person, fortsätter Per Geijer och påpekar att det finns en risk för att den massmediala bevakningen påverkar andra individer på ett icke önskvärt sätt.

- Dels kan främlingsfientliga krafter kan växa fram, vilket kan medföra ökad risk för angrepp mot anställda med invandrarbakgrund. Händelsen kan också få andra personer att försöka sig på liknande attentat. Julhandeln är då ett sannolikt mål, även om centrala Stockholm just nu känns som en relativt säker plats med tanke på den massiva bevakningen. Det är osannolikt att en person som inspireras av media lyckas införskaffa och använda sprängmedel på kort tid, varför risken får anses större för andra typer av händelser, säger Per Geijer och nämner anlagda bränder som exempel.

Per Geijer vill förmedla följande tips:

  • Informera all personal om situationen och bolagets inställning till händelserna.
  • Samverka med väktare och polis så att alla arbetar på samma sätt.
  • Var extra uppmärksamma på personer som uppträder nervöst eller utmärker sig på annat sätt. Butikerna kan vara platser där en eventuell gärningsman värmer sig i väntan på att agera ute bland allmänheten.
  • Var uppmärksamma på kvarglömda väskor och kassar. Vid behov ska området spärras av och/eller butiken utrymmas
  • Kontakta polisen vid misstanke, ring 114 14, eller vid akuta händelser 112.
  • Gå igenom följande rutiner som utrymning av butik, akut stängning av butik, krisberedskap och första hjälpen med all personal som arbetar
  • Kontrollera utrymningsvägar och brandsläckare varje dag
  • Se över arbetsgruppen och fundera på om någon eller några löper en ökad risk för att utsättas för främlingsfientliga angrepp.
  • Kontrollera möjligheterna för personalen att kalla på hjälp vid ett angrepp, till exempel via överfallslarm.
  • Se över ensamarbete och förstärk vid behov.