medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Så ska Butikerna kunna påverka

Hitintills har organisationen Butikerna satsat mycket på medlemsförmåner och säkerhetsfrågor. I och med det nya samarbetet med Företagarna ser man nu större möjlighet att påverka, att verkligen kunna föra fram aktuella frågor.

Förra veckan meddelades att Företagarna och Butikerna inleder ett samarbete till gagn för båda parter. Tack vare Butikernas unika organisation och Företagarnas kommande satsning på handelsföretag, så finns det ett ömsesidigt intresse för att ge än större tyngd åt samarbetet.
- Butikerna får tillgång till branschförbundssamarbetet inom Företagarna samt till hela nätverket och det opinionsarbete som bedrivs därigenom. Det innebär att våra frågor, allmänna och specifika för varje bransch, kommer ut i betydligt större sammanhang än tidigare, säger Butikernas vd Bengt Hedlund som menar att Butikerna nu går in en ny fas.

- Tidigare har vi jobbat mycket med medlemsförmåner och säkerhetsfrågor. Företagarna är en av de största påverkansorganisationerna i Sverige och genom att ingå där kan vi räkna med att våra frågor blir uppmärksammade med förändringar som resultat.
Som ett exempel nämner Bengt Hedlund de traditionella Småföretagardagarna i Örebro i slutet av januari.

- Där kommer vi att finnas med och bland annat prata om säkerhet i handeln.