medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

The-resa och kaffekunskap

En the-resa genom Kina och färsk kunskap om kaffe. Det är något av det som serveras på mässan Fastfood & Café 2011.

Provsmakningar är en av nyheterna på Nordens största fastfood- och cafémässa när den arrangeras 2-3 februari 2011 på Kistamässan i Stockholm. Vid två tillfällen varje dag ges besökaren möjlighet att delta på en av mässans fyra olika provsmakningar. Bland annat en spännande the-provning med Grace Guo, en passionerad Chinese tea ceremony master, eller prova kaffe med Filip Åkerblom, årets unga kaffeentreprenör 2009. Från och med vecka 44 presenteras mässans program på hemsidan:  www.easyfairs.com/fastfoodstockholm.