medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Över 34 000 företag väljer bort revisionen

Sedan november 2010 kan de minsta aktiebolagen välja bort revision. Resultatet: drygt 34 000 bolag har tagit chansen. Mer än hälften av dem är nybildade.

- Det bekräftar vår bild att slopat revisionstvång var efterlängtat. Revision eller inte ska styras av bolagets behov och inte av lagkrav, säger Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist.


Företagarna har varit med och drivit fram reformen och kan nu presentera ett första utfall. Majoriteten, 63 procent, av bolagen som utnyttjat reformen finns i de tre storstadslänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Minst genomslag har reformen haft i Blekinge och Norrbotten där knappt var tredje nytt bolag har valt att avstå revisionen.
Företagarna är dock kritiska mot nya uppgiftskrav i reformens spår. Skatteverket kräver uppgift om revision och om företaget har anlitat konsulthjälp med årsbokslutet.
- Det är här onödig dubbelrapportering. Revisionsuppgiften finns hos Bolagsverket och konsultuppgiften säger inget om kvaliteten, säger Företagarnas skatteexpert Annika Fritsch.
- Sverige är bland de sista länderna inom EU som slopar revisionskrav på små bolag. Svenska bolag ska givetvis inte ha hårdare villkor än sina konkurrenter i andra länder. Därför bör de svenska gränserna för frivillig revision höjas snarast, säger Elisabeth Thand Ringqvist.