medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Norge nätshoppar svenskt

Norge är den största utlandsmarknaden för 39 procent av de svenska e-handlare som säljer till utlandet. På andra plats kommer Finland följt av Danmark. Det visar E-barometern Q4 2011 som Posten gör i samarbete med Svensk Distanshandel och HUI Research.

Sverige har i kraft av sin storlek blivit ett centrum för e-handel i Norden. Kunniga näthandlare i kombination med en tidigare svag krona har lyft svensk näthandels export till våra nordiska grannar.

Två av tre svenska e-handelsföretag har kunder i utlandet, men bara åtta procent anger att mer än en femtedel av omsättningen kommer från utlandet.

– Det stora flertalet av alla svenska e-handelsföretag är små och fokuserar primärt på Sverige. Men steget att sälja utomlands behöver inte vara långt.

De flesta nordbor har inga problem med att handla från en sajt på svenska, säger Arne Andersson, Postens e-handelsexpert.

Läs mer på: cws.huginonline.com