medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Det svenska snuset är räddat!

Sverige får rätt att själv bestämma över snusets smaksättning och innehåll, bekräftar statsrådet Maria Larsson för TT. Under dagens möte gick de ansvariga EU-ministrarna på Sveriges linje som därmed får rätt att även i fortsättningen bestämma över snusets smaksättning och innehåll.

- Jag känner mig jätteglad, av dubbla anledningar, säger Maria Larsson till TT och andra svenska journalister på plats i Luxemburg.

Mer info kommer