medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Slumpen får inte avgöra Facebook-tävlingar enligt svenska lotterilagen

Tävlingar och kampanjer på Facebook bryter många gånger mot Facebooks egna regler för hur sådana får läggas upp och administreras. Om vinnaren dras slumpmässigt ur högen deltagare är kampanjen att betrakta som ett lotteri som kräver tillstånd och utan ett sådant kan tävlingen vara ett lagbrott som ger upp till två års fängelse. Tillstånd kan inte ges till privatpersoner eller företag.

– Det är ju ganska vanligt att om man någon eller någonting på Facebook, så kan man vara med i en utlottning av en produkt eller någonting sådant. I strikt mening så är det ett lotteri som anordnas av någon och man är med och kan vinna. Och det räcker för att lagen ska vara tillämplig, säger Johan Röhr, chefsjurist vid Lotteriinspektionen. Det räcker dock att det ingår en fråga deltagaren ska svara på för att det ska klassas som en tävling.