medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Ny tjänst ska förenkla företagens vardag

Regeringen satsar 52 miljoner kronor i budgeten för att bygga upp tjänsten En dörr in som innebär att företag ska kunna lämna de flesta uppgifter som myndigheterna kräver in vid ett tillfälle och på ett ställe.

En dörr in kommer att konstrueras som ett uppgiftslämnarregister och en e-tjänst.

– För många företagare är det besvärligt att behöva lämna olika uppgifter vid olika tidpunkter. Det här kommer att ersätta många av de över 90 miljoner blanketter som ska lämnas till cirka 70 olika myndigheter. På så vis får företagen mer tid och energi att istället ägna sig åt utveckling och produktion, säger näringsminister Annie Lööf.