medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Gamla sedlar sista dagen på året?

sedlar

31 december är sista dagen som kunderna kan betala med gamla 50- och 1000-lappar i butikerna. Men vad händer om du bankar samma dag eller dagen efter? Får du själv lämna in dessa sedlar och få dem godkända när banken öppnar efter helgen?

Svaret är att man gör säkrast i att kolla upp sin egen banks rutiner, det finns nämligen ingen gemensam regel. Om man har avtal med
värdetransportbolag gäller samma sak - undersök när man senast måste lämna pengarna för att vara garanterad giltighet.