medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Fri uppläggningsavgift om du tecknar kortavtal med Teller till och med 25 maj

Butikerna har ett samarbetsavtal med Teller - specialist på kortbetalningar.
Avgifterna är mycket förmånliga och om du tecknar avtal fram till och med 25 maj, så får du fri uppläggningsavgift (värde 500 kronor).
Kontakta din bramschorgansiation för att få mer information och/eller teckna avtal.