medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Teckna vårt kortinlösenavtal med fri uppläggningsavgift just nu

KortdragningLatte

Butikerna har ett samarbetsavtal med Teller när det gäller kortinlösenavgifter.
Avgifterna är mycket förmånliga och om du tecknar avtal fram till och med 25 maj, så får du fri uppläggningsavgift (värde 500 kronor).

Kontakta din branschorganisation som hjälper dig att jämföra med vilken avgift du har idag. Många av våra medlemmar har sparat in tusentals kronor varje månad på detta.