medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Smuggling – en lönsam industri

Svensk Servicehandel & Fast Food arrangerar också ett seminarium i Visby under Almedalsveckan. Det handlar om en av Sveriges mest lönsammaste industrier. – cigarettsmuggling.
Vill man tjäna stora skattefria pengar snabbt med låg risk att hamna i trubbel? Då ska man satsa på att börja smuggla cigaretter.
Så mycket som var nionde cigarett som röks i Sverige idag är illegal vilket innebär 1,3 miljarder i förlorade skatteintäkter årligen. Vinsterna för smugglarna är betydligt högre, i en vanlig 40-fots container får det plats cirka 11 miljoner cigaretter vilket innebär att en insmugglad container ger en vinst på 11 miljoner kronor.
Förutom risken att hamna i kläm med den organiserade brottsligheten, som enligt både polisen och tullverket är de som styr denna industri, är risken för att råka i trubbel låg. Blir man påkommen väntar simpla sex månaders fängelsestraff. Jämfört med narkotika, där man kan dömas upp till sex års fängelse, är det klart mer angeläget att välja cigaretter.
Tanken är att man ska komma till detta seminarium och inspireras – inte till att börja smuggla – utan snarare till att vara med och ta fram lösningar för hur vi kan sätta stopp för denna industri!
Panelen består av Bengt Hedlund, vd Svensk Servicehandel & Fast Food, Tommy Lindström, fd rikskriminalchef, numera bl a kommentator i programmet Efterlyst, Per Hortlund, Handels Utredningsinstitut och Carl-Oskar Bohlin, riksdagsledamot (M).
Seminariet hålls den 8 juli kl 16.00 hos Företagarna på Mellangatan 9 i Visby. Ingen föranmälan.

OB-tilläggen uppmärksammas i Almedalen

- Att modernisera OB-tilläggen inom handeln skulle ge en bättre fungerande arbetsmarknad.
Det menar Butikernas vd Bengt Hedlund som nästa vecka deltar i ett seminarium om OB-tillägg i handeln på Almedalsveckan.
Att kunna erbjuda generösa öppettider blir tyvärr allt svårare för handeln. Höga lönekostnader tvingar allt fler butiker att stänga tidigare eller att stänga ner helt. En av anledningarna är de orimliga och omoderna OB-tilläggen som avsevärt höjer handelns lönekostnader under kvällar och helger.
- Tanken med OB-tillägg är god. Arbete på obekväma tider ska självklart ersättas. Däremot är de omoderna och dåligt anpassade för strukturen inom handeln idag, säger Bengt Hedlund som menar att de bidrar till butiksdöd och utslagning av små och medelstora handlare.
- Dessutom motverkar OB-tilläggen nyanställningar, försvårar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och fördyrar för konsumenten.
Den typiska helgarbetaren är en skolungdom. Utan lika mycket ansvar eller erfarenhet som ordinarie personal kan helgarbetaren på två dagar tjäna lika mycket som en ordinarie anställd gör under en hel vecka! Orättvist gentemot ordinarie personal och en omotiverat hög kostnad för handlaren.
- Många städer dör ut under helgen då butiker stänger tidigt eller inte har öppet alls. Ägaren får arbeta själv eller stänga. En konsekvens av att inte ha råd att betala ut så pass höga löner under helgen. För butiker belägna i gallerior kan de höga lönekostnaderna innebära avveckling då gallerian ofta kräver öppet under kvällar och helger. Modernare regler behövs, avslutar Bengt Hedlund.
Förutom Bengt Hedlund deltar i seminariet som är öppet för allmänheten, Lena Hedö från Leksaksbranschen och Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén.
Seminariet hålls den 8 juli kl 15.00 hos Företagarna på Mellangatan 9 i Visby. Ingen föranmälan.

Brödinstitutet till attack mot myter om bröd

"Ät 6-8 brödskivor om dagen", är en av de mest välkända kampanjerna genom tiderna. Två av tre svenskar minns den fortfarande. Nu är Brödinstitutet tillbaka med en ny kampanj: Sju myter om bröd.
En färsk attitydundersökning visar att svenskarna vet att bröd är nyttigt men att de samtidigt tror att man blir tjock av bröd, att bröd innehåller mycket konserveringsmedel och att vitt bröd inte innehåller några fibrer.
– Vi vill ta död på ett antal myter om bröd som finns i samhället och att sprida kunskap om hur nyttigt bröd faktiskt är, säger Ingemar Gröön, sakkunnig inom bröd, kost och hälsa på Brödinstitutet, om den nya kampanjen.
Brödinstitutet har under våren 2011 låtit fråga drygt 1000 svenskar mellan 15 och 70 år om deras kunskap om och inställning till bröd. Resultatet visar att bröd intar en självklar plats i den moderna svenska kosten och att 94 procent av svenskarna äter bröd varje dag. I genomsnitt äter svensken 2,4 brödskivor per dag. Män äter något mer bröd än kvinnor. Åtta av tio svenskar vet också att bröd är nyttigt.
Men det finns också felaktiga kunskaper och missuppfattningar om bröd, som Brödinstitutet nu tar upp kampen mot. En sådan myt är att man blir tjock av bröd.
– Man blir inte tjock av bröd – vilket sex av tio svenskar tror. Inget enskilt livsmedel gör oss tjocka utan det handlar helt enkelt om att om man äter mer än vad man gör av med så går man upp i vikt och vice versa. Tvärtom är det så att de flesta som bantar borde äta mer bröd. Vill du gå ner i vikt? Ät mindre, ät noga, ät bröd!, säger Ingemar Gröön.
Bröd innehåller väldigt lite tillsatser. Men nästan varannan svensk tror, helt felaktigt, att bröd innehåller mycket tillsatser. Kvinnor tror i större utsträckning än män att det är så. Fler än hälften tror också att nästan allt bröd innehåller konserveringsmedel när det i själva verket bara är tre av de 75 mest säljande bröden i Sverige som innehåller konserveringsmedel.
Undersökningen visar också att nästan nio av tio svenskar tror att mörkt bröd är nyttigare än ljust och att varannan svensk inte känner till att även vitt bröd innehåller fiber.
– Det finns ingen automatisk koppling mellan brödets färg och dess nyttighet. Det finns fullkornsbröd som är ljusa och allt bröd innehåller fiber, oavsett om det är ljust eller mörkt. Därför att det beklagligt att så många svenskar inte vet att ljust bröd kan vara lika nyttigt som mörkt bröd, säger Ingemar Gröön.
66 procent av svenskarna känner till kampanjen" 6-8 skivor bröd om dagen", som drevs av Brödinstitutet på 70-talet. Betydligt fler äldre än yngre känner till kampanjen.