medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Ett samhälle på väg åt fel håll!

Påskhelgen närmar sig och därmed några av de viktigaste dagarna för handeln. Tyvärr innebär ökad försäljning också ökade risker för inbrott, rån och stölder. Även med en ökad andel kortköp innebär alla större helger stora kontantflöden, som måste hanteras på ett bra och säkert sätt.
Som ett brev på posten kommer Handelsanställdas förbunds onyanserade krav på slutna kontanthanteringssystem på alla butiker.
- För oss som arbetar med säkerhet på heltid är de slutna kassasystemen en viktig del i säkerhetsarbetet och en given investering för butiker med speciella behov, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer och undrar:
- Men snälla Handels, i alla butiker? Oavsett risk? Är ni medvetna om att 82 stycken av Sveriges kommuner inte har haft ett enda butiksrån under de senaste tre åren? 150 kommuner hade inte ett enda butiksrån under hela 2010! Ändå kräver ni att alla 14 419 butiker i dessa kommuner ska tvingas investera dryga 4 325 700 000 kronor på slutna kontanthanteringssystem?
Detta innebär dels att ett stort antal butiker tvingas stänga, helt utan anledning, dels att de som överlever ekonomiskt tvingas lägga alla resurser på fel sorts åtgärder. Per Geijer vill även påstå att det finns en annan, mycket obehaglig aspekt på detta förslag.
- Handels föreslår ett samhälle som jag inte vill leva i! Det kan inte vara rimligt att vi ska behöva installera slutna kontanthanteringssystem i alla butiker för att vi ska kunna bedriva handel i vårt land. Är det verkligen den utvecklingen vi vill ha, vad blir nästa steg? Tror Handels verkligen att de kriminella krafterna slutar att begå brott för att vi lagstiftar om slutna kontanthanteringssystem?

Frågor till Finansdepartementet på Svenska Spels bolagsstämma

Varför får inte Svenska Spel konkurrera på lika villkor med de internetbaserade företagen? Av vilken orsak dröjer spelpropositionen?
Detta var frågor som branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food i går ställde till Finansdepartementet på Svenska Spels bolagsstämma i Visby.
- Det är viktiga frågor som får alldeles för lite uppmärksamhet, sa Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund och beskrev några problemområden:
- Svenska Spel tappar fler och fler spelare till den oreglerade internetmarknaden och ombuden tappar omsättning. Samtidigt går staten miste om skatteintäkter. I vilket annat sammanhang tillåter regeringen verksamheter som omsätter miljarder att bedrivas mot de svenska konsumenterna utan beskattning?
Den tredje frågan som Bengt Hedlund ställde på bolagsstämman var varför Svenska Spel inte får sina förändrade spelvillkor beviljade i avvaktan på spelpropositionen i stället för avslagna.
- Under tiden försämras ombudens attraktionskraft successivt och Svenska Spel tappar bara fler och fler spelare.
Några svar gavs inte direkt men Svensk Servicehandel & Fast Food hoppas få träffa ansvariga statsrådet Peter Norman och prata vidare om detta.

"Rena rånet" för småbutiker med lag om sluten kontanthantering

- Slutna kontanthanteringssystem låter kanske som en bra idé ur säkerhetssynpunkt. Men i praktiken går det inte att genomföra en sådan lag utan att många tvingas lägga ner sina verksamheter.
Det säger Patrik Färdow, vd för G4S Cash Solutions som i går presenterade en nyligen gjord enkät.
G4S har frågat ett urval av handlare inom Butikernas medlemsorganisationer hur de tror att de skulle påverkas om de tvingades införa ett slutet kontanthanteringssystem.
- Mer än hälften tror att de då kommer att tvingas lägga ned sin verksamhet. Ett system för sluten kontanthantering kostar 100 000 kronor och en stor del av handlarna har helt enkelt inte de marginalerna, säger Patrik Färdow som drar slutsatsen att tusentals jobb försvinner samtidigt som servicen kommer att koncentreras till stadskärnor eller köpcentrum och utföras av stora kedjor.
- I praktiken lär rånrisken bara minska av en orsak – det blir betydligt färre butiker att råna.
Enkäten visar också att 35 procent av handlarna kan tänka sig att låta en väktare hämta dagskassan. Och det är just denna del av "säkerhetskedjan" som man också borde fokusera på enligt Patrik Färdow.
- Varje dag stoppar tusentals handlare dagskassan i platspåsar och går med dem till närmaste servicebox eller bankkontor. Det är som att köra sina barn till skolan genom villaområdet i stridsvagn, för att sedan släppa av dem på fel sida av motorvägen.
Vissa butiker behöver dock slutna kontanthanteringssystem, menar Patrik Färdow.
- Om man hanterar stora mängder kontanter ökar rånrisken dramatiskt, det har också Arbetsmiljöverket slagit fast i några fall.
- Låt arbetsmiljölagstiftningen ta hand om dem, låt resten bestämma själva, säger Patrik Färdow och avslutar med en påminnelse till Handelsanställdas förbund.
- Vägen till serviceboxen är för de flesta betydligt farligare än arbetet i butiken.