medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Fortsatt förtroende för hela styrelsen

Valen på Butikernas stämma var av det odramatiska slaget. Alla ledamöter omvaldes vilket innebär att Nils-Olof Westberg från Stockholms Köpmannaförbund är ordförande ett år till.
Ledamöter med fortsatt förtroende är Mats Danielsson från Zoohandlarnas Riksförbund, Lena Hedö från Leksaksbranschen och Ragnar Landin från Svensk Servicehandel & Fast Food. Samma sak gäller för suppleanten Holger Martinsson från Sveriges Bowlinghallars Förbund. Han fick sällskap av en helt nyvald suppleant – stämman beslutade att utse ytterligare en sådan - och det blev Berit Gibbs från Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Vd Bengt Hedlund sa i sin sammanfattning över det gångna året att man fortsatt arbetet för att förbättra medlemsnyttan, nya avtal har slutits och samarbetet med Företagarna innebär att Butikerna nu har tillgång till kraftfulla opinionsbildningsverktyg.
Säkerhetschefen Per Geijer sa att det var glädjande med nedgången i rånstatistiken och att fler medlemmar hör av sig till honom innan det händer något. Han ser dock kravet på slutna kontanthanteringssystem som ett hot och menade att det är viktigt att Butikerna får komma till tals i arbetet kring den nya lagen.

Företagarnas nya vd besökte Butikernas stämma

Den 9 juni hölls Butikernas årsstämma i Stockholm. En god uppslutning av medlemmar kunde bland annat få höra Företagarnas nya vd Elisabeth Thand-Ringqvist presentera sig och diskutera aktuella handelsfrågor.

Elisabeth beskrev sin bakgrund som blandad. Hon har jobbat politiskt de senaste tjugo åren, på regeringskansliet hos näringsministern. Men hon har även haft egna företag och arbetat som konsult. En handelsfråga som hon såg från insidan var certifieringen av kassasystem.
- Det är viktigt att man som opinionsbildare har kontroll på alla delar i ett förslag. När det gäller kassacertifieringen kom exempelvis Skatteverkets inblandning att krångla till det hela onödigt mycket.
Det nyligen tagna beslutet om krav på slutna kassasystem i handeln hade Elisabeth Thand-Ringqvist inte hunnit sätta sig in i. Men hon höll med om att det är viktigt att Butikerna blir en av de parter som diskutera utformningen av lagen.
Annars vill hon se Företagarna växa, både genom att det blir fler medlemmar och fler branschförbund som ansluter sig.
- Vi ska jobba för att Sverige ska ha ett av Europas bästa företagsklimat.

Butikerna i Almedalen

Almedalsveckan är en av de viktigaste mötesplatserna för beslutsfattare som vill diskutera och påverka Sveriges utveckling. I år finns Butikerna med i Företagarnas seminarier som hålls mitt i centrala Visby.
För Företagarna är det en självklarhet att delta och lyfta småföretagarfrågor. Man inleder med att presentera de företagsvänligaste riksdagskandidaterna och sedan följer flera spännande seminarier under veckan. Platsen är Payex gamla tryckeri på Mellangatan 9.
Fredagen den 8 juli har Butikerna två seminiarier. Klockan 15.00 handlar det om OB-tilläggen.
 Att kunna erbjuda generösa öppettider blir tyvärr allt svårare för handeln. Höga lönekostnader tvingar allt fler butiker att stänga tidigare eller att stänga ner helt. En av anledningarna är de orimliga och omoderna OB-tilläggen som avsevärt höjer handelns lönekostnader under kvällar och helger. Medverkande är bland andra Butikernas vd Bengt Hedlund och Företagarnas chefsekonom Lars Jagréus.
En timme senare samma dag är det dags för nästa seminarium. Rubriken är "Smuggelcigaretter - en lönsam industri" och här handlar det om ett växande samhällsproblem och en verksamhet som livnär den undre världen. Staten förlorar 1,5 miljarder varje år i skatteintäkter. Handlare utsätts för illojal konkurrens och hot. Många politiker och myndigheter förstår inte till fullo problemet. Vare sig omfattning eller konsekvenser. I detta seminarium medverkar förutom Bengt Hedlund bland andra förre rikskriminalchefen Tommy Lindström.
Övriga seminarier hos Företagarna under Almedalsveckan
Söndag 3 juli:
Vem i Riksdagen bryr sig om småföretagen?
Måndag 4 juli:
Det outnyttjade entreprenörskapet
Tisdag 5 juli:
Kulturföretagare- vinstmaskin eller nödvändighet?
Kvinnors företagande - vad kan och bör politiken göra?
Nästan för bra för att vara sant - riskkapital till småföretag!
Offentlig upphandling och små företag: i dag och i framtiden
Om jag fick bestämma! Så vill unga politiker lösa ungdomslösheten
Onsdag 6 juli:
Nu är högkonjunkturen här, var finns medarbetarna?
Varför växer inte vissa företag?